Nevenfuncties details

Paul Verbruggen

Wethouder

Omschrijving: Voorzitter
Uitgevoerd voor: Gemeenschappelijke Regeling Halte Werk
Bezoldigd: nee
Ambtsgebonden nevenfunctie: ja
Omschrijving: Lid
Uitgevoerd voor: Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 2015
Bezoldigd: nee
Ambtsgebonden nevenfunctie: ja
Omschrijving: plv. lid
Uitgevoerd voor: Gemeenschappelijke regeling ISOB-raad
Bezoldigd: nee
Ambtsgebonden nevenfunctie: ja
Omschrijving: Lid
Uitgevoerd voor: Regionaal Platform Fraudebestrijding
Bezoldigd: nee
Ambtsgebonden nevenfunctie: ja