Openbare registers gemeentebestuur Alkmaar

De gemeenteraad van Alkmaar heeft in 2019 de verordening gedragscode bestuurlijke integriteit Alkmaar 2018 aangenomen. Deze website biedt u de mogelijkheid om de diverse registers in te zien.

De gemeenteraad van Alkmaar heeft in 2019 de verordening gedragscode bestuurlijke integriteit Alkmaar 2018 aangenomen. Hierdoor zijn zowel het college van Burgemeester en Wethouders, als de leden van de gemeenteraad, onder andere verplicht om een aantal zaken openbaar inzichtelijk te maken voor het publiek. Het betreft bijvoorbeeld de nevenfuncties die zij bekleden. Deze website biedt u de mogelijkheid om de diverse registers in te zien.